Formularz kontaktowy 2

Ceres of Opole – the sculpted fountain
The most beautiful and the oldest fountain in Opole is located at Daszyński Square. It was sculptured in 1907 by a prominent artist from Szczecin – Edmund Gomansky at the place of an old well. The fountain is composed of many figures. The main figure in the center of the fountain is called Ceres and it is the Roman goddess of abundance and fertility. The figures around the fountain are statues of Roman gods, symbols of Opole: Prozerpina (agriculture), Neptun and Glaukos (raft and navigation), Hercules (rock and limestone).

Opolska Ceres – rzeźbiona fontanna
Najpiękniejsza i najstarsza fontanna w Opolu znajduje się na Placu Ignacego Daszyńskiego. Została wyrzeźbiona w 1907 r. przez Edmunda Gomansky’ego – wybitnego artystę ze Szczecina w miejscu starej studni. Fontanna składa się z wielu figur. Główna figura na środku fontanny to Ceres – rzymska bogini urodzaju i płodności. Figury wokół fontanny to rzymscy bogowie, symbole Opola: Prozerpina (rolnictwo), Neptun i Glaukos (flisactwo i żegluga), Herkules (skała i wapień).

 

Cathedral of the Elevation of the Holy Cross
The church which is now the Opole Cathedral was constructed during the reign of the Polish king – BolesławChrobry in the year 1005. In 1024, the relics of the Holy Cross were given by St. Emerick – the son of the Hungarian king to Wrocław and then, the Wroclaw’s bishop – Clemens gave the relicts to this main church in Opole. In 1232, this main church became a collegiate church, in 1945 a pro-cathedral and on 28th June 1972 a cathedral. The cathedral is composed of two towers and it has three side chapels: the Holy Trinity Chapel where the last duke of Opole – John II the Good (Jan II Dobry) was buried, St. Hedwig’s Chapel and St. Anne’s Chapel. In 1702, the miraculous icon of St Mary came to this church from Piekaryand since this year it has been called the Icon of St Mary of Opole. The icon has over 500 years and it was crowned on 21st June 1983 (the 500. anniversary of its creation) by the Pope John Paul II on the St. Anne’s Mountain near Opole.

Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu
Kościół, który jest obecnie Katedrą Opolską został zbudowany w czasie panowania Króla Polski – Bolesława Chrobrego w 1005 r. W 1024 r. relikwie Św. Krzyża zostały podarowane przez syna Króla Węgier i przekazane do Wrocławia, a następnie biskup Wrocławia – Klemens przekazał te relikwie do głównego kościoła w Opolu. W 1232 r., ten główny kościół stał się kościołem kolegialnym, w 1945 r. pro katedralnym, a 28 czerwca 1972 r. kościołem katedralnym. Katedra składa się z dwóch wież i trzech kaplic bocznych: Kaplicy Św. Trójcy, gdzie został pochowany ostatni książę opolski – Jan II Dobry, Kaplicy Św. Jadwigi oraz Kaplicy Św. Anny. W 1702 r. cudowna ikona Matki Boskiej przybyła do Katedry Opolskiej z Piekar i od tego roku jest czczona jako Ikona Matki Boskiej Opolskiej. Obraz ten słynie łaskami i ma ponad 500 letnią historię. 21 czerwca 1983 r. papież Jan Paweł II ukoronował ten obraz w 500-lecie jego istnienia na Górze Św. Anny obok Opola.


Easy Language Center - Oferta tłumaczeń

Szkoła Języków Obcych ELC świadczy również usługi tłumaczeniowe.  Specjalizujemy  się w tłumaczeniach pisemnych. Naszymi klientami są firmy, instytucje, wydawnictwa jak i klienci indywidualni. Najważniejsze dziedziny tłumaczeń to: Oferta tłumaczeń w szkole ELC

Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia, Prawo, Unia Europejska, Medycyna, Farmacja, Chemia, Chemia budowlana, Marketing i Promocja, Rachunkowość, Handel, Internet

Wykonujemy też tłumaczenia techniczne, literackie, historyczne i inne np. korespondencji prywatnej.

Tłumaczymy artykuły i publikacje naukowe, streszczenia do prac licencjackich, magisterskich i innych.


Szczegółowa oferta tłumaczeń znajduje się na stronie Biura Tłumaczeń ELC (zobacz)

Opole Venice on the Mlynowka CanalOpolska Wnecja

“Opole Venice” is one of the most beautiful places in Opole. You can admire old tenement houses here. They reflect in the water and look like those in Venice in Italy thus this part of the city is called “Opole Venice”. The Mlynowka is one of the Oder River’s arms. It was the main river’s current until a big flood which took place in 1600. Now, it is considered to be a canal separating the right part of the city from the Pasieka Island.
Since 10th June 2007, it is possible to admire the “Opole Venice” at night when it is lit up. The view is amazing!

 

Opolska Wenecja na Młynówce

“Opolska Wenecja” jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Opolu. Można tu podziwiać stare kamieniczki, które odbijają się w wodzie, przez co wyglądają jak Wenecja we Włoszech. Z tego względu ta część miasta jest nazywana “OpolskąWenecją”. Młynówka była głównym korytem Odry do czasu wielkiej powodzi, która miała miejsce w 1600 r. Teraz jest uważana za kanał oddzielający prawobrzeżną część miasta od Wyspy Pasieki.
Od 10 czerwca 2007 r. można podziwiać iluminację “Opolskiej Wenecji”. Zatem, warto się tam wybrać w nocy, gdy jest podświetlona. Widok jest niesamowity!

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego