Jak się przygotować do egzaminu 8-klasisty?

Jak poradzić sobie z zadaniami, w których trzeba wysłuchać i zrozumieć informacje z nagrania?

Przeczytaj jak słuchać, aby dobrze zdać egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego i uzyskać więcej punktów.

Rozumienie ze słuchu - wskazówki 

                                                                                                                                   

 

Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami, które mogą Wam pomóc w uzyskaniu dobrego wyniku na egzaminie 8-klasisty z języka angielskiego.

Nie przejmuj się, że nie wszystko rozumiesz. Ważne, żebyś umiał wysłuchać słówka kluczowe, które Cię naprowadzą na właściwą odpowiedź.

Po drugie, ważne, abyś potrafił opanować stres, zamknąć oczy i wsłuchać się w to co mówią na nagraniu, wyobrazić sobie, że tam jesteś.

Dzięki temu zapamiętasz dużo lepiej całe nagranie.

Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj uważnie polecenie i wszystkie pytania i odpowiedzi i pozaznaczaj w nich słowa, które mogą być ważne.

Jeśli nie rozumiesz niektórych słów, nie panikuj. Możesz też wybrać dobrą odpowiedź eliminując pozostałe odpowiedzi ze słówkami, które znasz. 

 

E8 Zadanie 1 na rozumienie ze słuchu '5 tekstów'

1. Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj uważnie polecenie i wszystkie pytania.

2. Zwróć uwagę na wszystkie słówka typu NOT = NIE, NEVER = NIGDY. To pomoże Ci wybrać właściwą odpowiedź. Często uczniowie ignorują te słówka mimo, że są one zwykle podkreślone i zakreślają przez to całkiem odwrotną odpowiedź niż ta oczekiwana.

3. W tym zadaniu jeden podpunkt dotyczy wskazania miejsca, w którym znajdują się rozmówcy. W nagraniu będą wymienione wszystkie miejsca przedstawione na rysunkach. Trzeba się dobrze wsłuchać, wynotować sobie słówka kluczowe z nagrania, które mogą kojarzyć się z każdym z tych miejsc i słuchać dokładnie gdzie są aż do końca nagrania. Bardzo często na końcu wszystko się wyjaśnia. Jeśli zakreślisz to co usłyszysz na początku i dalej nie będziesz słuchać uważnie zwykle popełnisz błąd.

4. W jednym z podpunktów (1.5.) przyda Ci się znajomość następujących słówek:

advise = radzić, invite = zapraszać, recommend = polecać, offer = oferować, explain = wyjaśnić, take part in ... / participate in ... = brać udział w ...,  be going to do something = zamierzać coś zrobić, ask = prosić, pytać, present sb's opinion = przedstawiać czyjąś opinię

 

         

 E8 Zadanie 2 na rozumienie ze słuchu    

1. Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj uważnie polecenie i wszystkie pytania.

2. Zwróć uwagę na wszystkie słówka typu NOT = NIE, NEVER = NIGDY. 

3. W trakcie pierwszego słuchania i staraj się wyeliminować zdania, które całkiem nie pasują i spróbuj wytypować to właściwe. Podczas drugiego słuchania wyklucz pozostałe zdania, które nie pasują ze względu na jakiś mały szczegół i upewnij się, że zdanie, którego nie odrzuciłeś jest tym właściwym.   

 

         

E8 Zadanie 3 na rozumienie ze słuchu 

uzupełnianie luk słówkami angielskimi na podstawie usłyszanego tekstu

1. Przed wysłuchaniem nagrania przeczytaj uważnie polecenie i wszystkie zdania z lukami.

2. Zastanów się jakich informacji brakuje w lukach, które masz uzupełnić i jakiej części mowy tam brakuje. Pomyśl czy chodzi o czasownik, rzeczownik, przymiotnik, a może potrzebny jest liczebnik określający czyjś wiek, ilość czegoś lub datę. Taka technika pomoże Ci skupić się na właściwej informacji i łatwiej Ci będzie ją wysłuchać.

3. Pamiętaj, że w tekście, którego słuchasz wyrazy, które masz wstawić nie będą się zawsze pojawiały w dokładnie takiej kolejności jak jest w tekście.

4. Ponadto, niektóre słówka z tekstu mogą być zastąpione w nagraniu synonimami, czyli innymi wyrazami o takim samym znaczeniu. Trzeba się zatem dobrze wsłuchać, żeby nie przegapić tego słówka, które mamy wstawić w lukę. 

5. Staraj się przy pierwszym słuchaniu zlokalizować to słówko, a przy drugim słuchaniu upewnij się, że o to właśnie chodziło.

6. Zwróć uwagę na poprawność wpisywanym słówek. Muszą być prawidłowo napisane, żeby można Ci było przyznać za to punkt.

 

E8 Zadanie 4 na rozumienie ze słuchu


     dobieranie reakcji do usłyszanych wypowiedzi     

 

1. Przed wysłuchaniem nagrania, przeczytaj uważnie podane reakcje, aby je dobrze zrozumieć i zapamiętać. Dzięki temu będziesz mógł szybko dopasować reakcje do usłyszanych wypowiedzi. Zapamiętuj ich sens i zwróć uwagę na słowa kluczowe dla znaczenia tych reakcji.

2. Na nagraniu usłyszysz krótkie wypowiedzi. Niektórych stresuje fakt, że wypowiedzi są krótkie i są szybko podane i nie zdążą się dobrze nad tym zastanowić. Jeśli masz właśnie taki problem, zapisz sobie te wypowiedzi w całości, jeśli zdążysz lub zanotuj z nich tylko część np. najważniejsze słówka. Możesz je zanotować w części przeznaczonej na 'brudnopis' lub na arkuszu zaraz obok pytań. Po arkuszu możesz pisać i nie podlega to sprawdzaniu. Sprawdzana jest tylko karta odpowiedzi, którą musisz wypełnić podczas egzaminu. 

3. Zwróć uwagę na słowa kluczowe w wypowiedziach z nagrania i w reakcjach i na tej podstawie je dopasowuj.

               

 Ważne!

Przede wszystkim zrelaksuj się i wyobraź sobie, że to nagranie, to po prostu rozmowa z przyjacielem, która jest interesująca.

Dzięki temu łatwo ją zapamiętasz.

                                  

 

   LISTEN CAREFULLY! = SŁUCHAJ UWAŻNIE!

 GOOD LUCK! = POWODZENIA!

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z poradami dla zdających egzamin 8-klasisty na naszym kanale na YouTube oraz do subskrypcji naszego kanału Angielski ELC Online i kliknięcie ikonki dzwoneczka, aby dostawać wszystkie powiadomienia o naszych filmikach: 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia również innych filmików z poradami dla 8-klasistów na naszym kanale na YouTube Angielski ELC Online:

 

Jak zdać egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego? 5 błędów jakich trzeba unikać, aby zdać E8

https://youtu.be/XXUEKJQpdcQ

 

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty? Rozumienie tekstu czytanego E8 angielski

https://youtu.be/lYM8Yz21cUE

 

Jak pisać, aby dostać więcej punktów na egzaminie 8-klasisty? E8 Wypowiedź pisemna

https://youtu.be/dXP6csXIAz0

 

Zapraszamy też do przeczytania pozostałych artykułów na blogu z poradami dla 8-klasistów:

5 błędów na E8: https://bit.ly/3a9g689

E8 Wypowiedź pisemna: https://bit.ly/3Nc0OxD

E8 Rozumienie tekstu czytanego: https://bit.ly/3lyk50D

 

 

 

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego