Z nami nauczysz się języków obcych 4 RAZY SZYBCIEJMetoda Bezpośrednmia

 

Metoda bezpośrednia z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego

Język Francuski, Włoski, Hiszpański 4 x szybciej

 
Na czym polega metoda bezpośrednia - Speak.pl?


Metoda bezpośrednia Speak.pl to metoda działająca na tych samych zasadach co popularna Metoda Callana wykorzystywana w naszej szkole do nauczania j. angielskiego, z tym, że została ona rozszerzona również o inne języki obce takie jak: j. francuski, hiszpański i włoski.


Podręczniki powstały w latach 2004 – 2006 i są wspólnym dziełem nauczycieli, native speakerów i metodyków. Od tego czasu były kilkakrotnie korygowane i uaktualniane. Materiały są stosowane do nauczania słuchaczy zarówno grupowych jak i indywidualnych. Jak wszystkie metody bezpośrednie Metoda Speak.pl koncentruje się na mówieniu, czyli na tym aspekcie języka obcego, który jest najtrudniejszy do opanowania.

 
Jak wygląda lekcja prowadzona metodą bezpośrednią?

Metoda Bezpośrednia

Lekcja oparta jest na kontrolowanym i zaplanowanym dialogu pomiędzy prowadzącym a każdym uczestnikiem zajęć.
Lektor prowadzący zajęcia nie używa j. polskiego, za wyjątkiem sytuacji, w których słuchacz ma problem ze zrozumieniem zagadnienia gramatycznego lub pojęcia, które jest zbyt abstrakcyjne lub skomplikowane, aby je zrozumieć bez tłumaczenia.

Nauczyciel najpierw prezentuje materiał zawarty w podręczniku w języku obcym czytając pytania i odpowiedzi. Następnie, zadaje on pytanie, a kursant odpowiada według schematu w podręczniku. Jeśli trzeba, nauczyciel pomaga mu zbudować poprawne zdanie oraz na bieżąco poprawia każdy jego błąd.

Podczas lekcji stworzone są warunki takie jak przy rozmowie potocznej z native speakerem. Nauczyciel prezentuje materiał w szybkim tempie, takim jak tempo prawdziwej konwersacji, co pozwala uczniom na osłuchanie się z żywym językiem i na szybkie wychwytywanie znaczeń pytań i odpowiedzi. Tempo jest oczywiście dostosowane do możliwości danej grupy.
Ponadto, uczeń podczas lekcji uczy się też zadawać pytania w języku obcym.

Na lekcjach w niewielkim stopniu rozwijana jest również umiejętność pisania w języku obcym dzięki dyktandom, które nauczyciel dyktuje i które następnie uczniowie samodzielnie sobie sprawdzają. Dyktanda te są zamieszczone w podręcznikach i obejmują materiał przerabiany aktualnie na lekcji.

95% lekcji przeznaczone jest na mówienie. Uczestnicy nie tracą niepotrzebnie czasu na robienie notatek podczas zajęć, ponieważ każde pytanie padające na zajęciach oraz odpowiedź jaka jest wymagana ze strony ucznia są zapisane w podręcznikach, w tej samej kolejności i w tej samej formie w jakiej podawane są na zajęciach. Dodatkowo ten sam materiał jest nagrany przez native speakerów na załączonej do podręcznika płycie CD.

Dzięki częstym powtórkom, materiał świetnie się utrwala.
Jedynym sposobem nauczenia się języka jest używanie go, zatem uczymy używania języka, rozumienia go bez zbędnej gramatyki i teorii o języku.
Dzięki tej metodzie pokonasz barierę mówienia.

Materiały do nauki języków obcych metodą bezpośrednią
Zestaw materiałów do nauki każdego wymienionego języka obcego: francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego Metodą Speak.pl składa się z 6 podręczników. Do każdego podręcznika dołączona jest płyta CD z lekcjami nagranymi przez native speakerów oraz dyktandami. Rozkład strony w podręczniku jest bardzo przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Składa się on z fragmentów wprowadzających nowe słowa, wyrażenia, zagadnienia gramatyczne, oraz następującego po nich zestawu pytań i odpowiedzi, które służą przećwiczeniu wprowadzanego materiału.

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego