Kursy językowe dla dorosłych  

  • uczymy dorosłych w małych grupach (2-osobowych lub od 3 do 6 osób) oraz indywidualnie;
  • prowadzimy kursy od podstaw oraz kursy przypominające wiadomości językowe i poszerzające już znany materiał;
  • na lekcjach ćwiczymy wszystkie sprawności językowe: pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie, chyba, że klient zażyczy sobie inaczej, wtedy dostosowujemy się do jego potrzeb;
  • oferujemy też kursy dla dorosłych metodą bezpośrednią - "Callana" i "Speak.pl" - połączoną z konwersacjami sytuacyjnymi i uzupełnioną ćwiczeniami gramatycznymi, które pomagają rozwinąć zdolność mówienia pełnymi zdaniami w różnych sytuacjach życia codziennego; dzięki tej metodzie można opanować język od podstaw w krótkim czasie i dużo szybciej niż na kursach tradycyjnych;

Dla osób dorosłych od wielu lat skutecznie sprawdzają się następujące metody nauki

- Metoda Bezpośrednia "Callana" z j. angielskiego
- Metoda Bezpośrednia SPEAK 4  x szybciej z j. francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego


Na czym polega metoda bezpośrednia z języka angielskiego - Metoda Callana?

Metoda Callana umożliwia opanowanie języka cztery razy szybciej niż normalnie. Przeciętny uczeń zamiast uczyć się 350 godzin (cztery lata), aby osiągnąć poziom egzaminu Cambridge Preliminary, może odbyć go po 80 godzinach nauki Metodą Callana, a poziom egzaminu Cambridge First Certificate (FCE) po 160 godzinach.

Metoda Callana gwarantuje bardzo dobre wyniki każdemu uczniowi. Nie zajmuje ona dużo czasu na zadania domowe, jest łatwa, interesująca i przyjemna. Ponadto jest odpowiednia dla uczniów wszystkich narodowości i w każdym wieku, bez względu na cel uczenia się języka i indywidualne zdolności językowe. Jest stosowana w grupach o dowolnej liczbie osób, jednakże w naszej szkole tylko w niewielkich grupach, aby zwiększyć komfort nauki uczniom i umożliwić im częste powtarzanie materiału językowego.

Stosując Metodę Callana każdy kursant jest w stanie nauczyć się języka obcego!

Po zakończeniu kursu  Szkoła Językowa ELC w Opolu gwarantuje wystawienie certyfikatu poświadczającego Państwa poziom językowy

 
Metoda Callana – dlaczego dzięki niej szybko nauczysz się języka?

Metoda Callana
jest sprawdzona i stosowana przez szkoły na całym świecie. Ponadto, nauka tą metodą jest niezwykle skuteczna ze względu na częste powtórki materiału i aktywny udział ucznia w lekcji. Polega ona przede wszystkim na całościowym opanowywaniu struktur języka obcego podczas kontrolowanej i kierowanej przez nauczyciela konwersacji. U nas metoda ta jest wzbogacana specjalnie dobranymi ćwiczeniami gramatycznymi, które pozwalają dobrze ugruntować wiedzę językową poznaną na zajęciach i utrwalaną ustnie w zwrotach i wyrażeniach.

Cztery razy szybciej
Ucząc się Metodą Callana uczeń opanowuje język obcy w czterokrotnie krótszym czasie niż stosując inne metody nauczania, mówi w języku obcym cztery razy więcej niż w przypadku metod tradycyjnych i bierze aktywny udział w lekcji, z tego względu wykorzystuje w pełni każdą lekcję!!!

Callan cztery razy taniej
Uczeń płaci cztery razy mniej, ponieważ jego czas nauki skraca się czterokrotnie - opanowuje język obcy tak szybko, że potrzebuje czterokrotnie mniejszą liczbę godzin niż w przypadku metod tradycyjnych.

Szybkie tempo nauki
Callan Szybkie temp nauki angielskiego sprawia, że uczeń jest w pełni zaangażowany w lekcję i pokonuje nudę i dekoncentrację! Dzięki częstym, dobrze opracowanym powtórkom materiału, uczeń zapamiętuje wszystko rewelacyjnie! Ponadto, każdy uczeń sprawdza swoje postępy w nauce na bieżąco dzięki egzaminom kończącym poszczególne etapy nauki.

Callan szybka nauka mówienia Koniec z nieśmiałością, barierami i blokadami w mówieniu!
Metoda Callana zapewnia uczniom pokonanie bariery i blokady w mówieniu. Jest to metoda idealna dla osób, które chcą się szybko nauczyć mówić w języku obcym oraz dla tych, którzy mają problem z wypowiadaniem się w języku obcym. Często na lekcjach w szkole jest zbyt duża grupa uczniów, co powoduje, że nie ma warunków do ćwiczenia mówienia w języku obcym. Dzięki Metodzie Callana pokonasz nieśmiałość w mówieniu i wszelkie braki z tym związane! Koniec z nieśmiałością i blokadami! Zobaczysz, że umiesz mówić w języku obcym i jest to prostsze niż Ci się dotychczas wydawało!

Ucząc się Metodą Callana przez całą lekcję słuchasz i powtarzasz.
Ani się obejrzysz, a zaczniesz mówić w języku obcym! Cała lekcja odbywa się w języku obcym - nauczyciel przez cały czas zadaje pytania, a słuchacze odpowiadają na nie wraz z nim, przez co utrwalają gotowe zwroty i wyrażenia przydatne w wielu często spotykanych sytuacjach.

System pytań i odpowiedzi pomaga uczniom poradzić sobie w każdej sytuacji językowej, przełamuje bariery nieśmiałości i poprawia płynność mówienia.

Ćwiczymy i rozwijamy wszystkie sprawności językowe!
Kurs Metodą Callana kładzie nacisk na konwersację, jednakże dzięki bardzo częstym dyktandom rozwija też umiejętność poprawnego pisania. Ponadto, dzięki systemowi czytania zawartych w podręcznikach kursowych zdań, doskonali też umiejętność poprawnego czytania. W naszej szkole rozwijamy również poprawność gramatyczną. Najpierw uczeń przyswaja gramatykę podświadomie w powtarzanych na lekcji zwrotach. Dzięki dodatkowym ćwiczeniom gramatycznym uczeń w naszej szkole ma szansę zapoznać się z materiałem gramatycznym poznanym ustnie na lekcji w zwrotach i wyrażeniach i utrwalić je.

Metoda Callana jest łatwa i motywująca.
Dzięki niej słuchacze osiągają w krótkim czasie postępy w nauce języka obcego, co wpływa na nich motywująco i nastawia ich pozytywnie do kontynuacji nauki.

Według kursantów ta metoda jest łatwa i przyjemna. Sprawdź zapraszamy do kontaktu !

 

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego