Metoda Callana – dlaczego dzięki niej szybko nauczysz się języka?

Metoda Callana
jest sprawdzona i stosowana przez szkoły na całym świecie. Ponadto, nauka tą metodą jest niezwykle skuteczna ze względu na częste powtórki materiału i aktywny udział ucznia w lekcji. Polega ona przede wszystkim na całościowym opanowywaniu struktur języka obcego podczas kontrolowanej i kierowanej przez nauczyciela konwersacji.
W naszej szkole metoda ta jest wzbogacana specjalnie dobranymi ćwiczeniami gramatycznymi, które pozwalają dobrze ugruntować wiedzę językową poznaną na zajęciach i utrwalaną ustnie w zwrotach i wyrażeniach. Ponadto uczeń otrzymuje dostęp do stworzonych przez nas dodatkowych ćwiczeń online w darmowej aplikacji, co pozwala ćwiczyć słownictwo i gramatykę z kursu w każdym miejscu: w domu, szkole, pracy, samochodzie, środkach komunikacji miejskiej, na wyjeździe itd., gdyż uczeń ma do tego dostęp przez smartfon, tablet i komputer.

Callan to cztery razy szybciej
Ucząc się Metodą Callana uczeń opanowuje język obcy w czterokrotnie krótszym czasie niż stosując inne metody nauczania, mówi w języku obcym cztery razy więcej niż w przypadku metod tradycyjnych i bierze aktywny udział w lekcji, z tego względu wykorzystuje w pełni każdą lekcję!!!

Callan to cztery razy taniej
Uczeń płaci cztery razy mniej, ponieważ jego czas nauki skraca się czterokrotnie - opanowuje język obcy tak szybko, że potrzebuje czterokrotnie mniejszą liczbę godzin niż w przypadku metod tradycyjnych.

Szybkie tempo nauki
Szybkie tempo nauki angielskiego sprawia, że uczeń jest w pełni zaangażowany w lekcję i pokonuje nudę i dekoncentrację! Dzięki częstym, dobrze opracowanym powtórkom materiału, uczeń zapamiętuje wszystko rewelacyjnie! Ponadto, każdy uczeń sprawdza swoje postępy w nauce na bieżąco dzięki egzaminom kończącym poszczególne etapy nauki.

Callan to szybka nauka mówienia; koniec z nieśmiałością, barierami i blokadami w mówieniu!
Metoda Callana zapewnia uczniom pokonanie bariery i blokady w mówieniu. Jest to metoda idealna dla osób, które chcą się szybko nauczyć mówić w języku obcym oraz dla tych, którzy mają problem z wypowiadaniem się w języku obcym. Często na lekcjach w szkole jest zbyt duża grupa uczniów, co powoduje, że nie ma warunków do ćwiczenia mówienia w języku obcym. Dzięki Metodzie Callana pokonasz nieśmiałość w mówieniu i wszelkie braki z tym związane! Koniec z nieśmiałością i blokadami! Zobaczysz, że umiesz mówić w języku obcym i jest to prostsze niż Ci się dotychczas wydawało!

Ucząc się Metodą Callana przez całą lekcję słuchasz i powtarzasz.
Ani się obejrzysz, a zaczniesz mówić w języku obcym! Cała lekcja odbywa się w języku obcym - nauczyciel przez cały czas zadaje pytania, a słuchacze odpowiadają na nie wraz z nim, przez co utrwalają gotowe zwroty i wyrażenia przydatne w wielu często spotykanych sytuacjach.

System pytań i odpowiedzi pomaga uczniom poradzić sobie w każdej sytuacji językowej, przełamuje bariery nieśmiałości i poprawia płynność mówienia.

Ćwiczymy i rozwijamy wszystkie sprawności językowe!
Kurs Metodą Callana kładzie nacisk na konwersację, jednakże dzięki bardzo częstym dyktandom rozwija też umiejętność poprawnego pisania. Ponadto, dzięki systemowi czytania zawartych w podręcznikach kursowych zdań, doskonali też umiejętność poprawnego czytania. W naszej szkole rozwijamy również poprawność gramatyczną. Najpierw uczeń przyswaja gramatykę podświadomie w powtarzanych na lekcji zwrotach. Dzięki dodatkowym ćwiczeniom gramatycznym uczeń w naszej szkole ma szansę zapoznać się z materiałem gramatycznym poznanym ustnie na lekcji w zwrotach i wyrażeniach i utrwalić je.

Metoda Callana jest łatwa i motywująca.
Dzięki niej słuchacze osiągają w krótkim czasie postępy w nauce języka obcego, co wpływa na nich motywująco i nastawia ich pozytywnie do kontynuacji nauki.

Metoda Callana sprawdza się doskonale również w nauczaniu online przez komunikatory takie jak np. Skype. Uczeń nie traci już lekcji z powodu choroby czy wyjazdu, gdyż może się połączyć z każdego miejsca. Ponadto, w systemie online lekcje mogą być nagrywane na życzenie słuchaczy, dzięki czemu można do nich wrócić w dowolnym momencie, co pomaga uczniowi ugruntować nowy materiał lub nadrobić lekcję, w której nie mógł uczestniczyć.

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego