Nauka języka angielskiego

Badania naukowe nad językiem mówionym wykazały, że ponad 50% dialogów odbywa się za pomocą tych samych słów.

Poniżej znajduje się lista słów, która umożliwi opanowanie podstawowego słownictwa języka angielskiego i zrozumienie sporej liczby dialogów prowadzonych w języku obcym.

Oto 100 wyrazów i zwrotów, które warto znać w języku angielskim

100 words and expressions it is worth knowing in English

1. or – albo
e.g. I would like tea or coffee. – Chciałabym herbatę albo kawę.
2. but – ale
e.g. I like cheese but I don't want to eat it now. – Lubię ser, ale nie chcę go jeść teraz.
3. much  - bardzo, dużo
e.g. I like him very much. – Bardzo go lubię. I drink much tea. – Piję dużo herbaty.
4. all the time – cały czas
e.g. I am thinking of you all the time. – Myślę o Tobie cały czas.
5. sometimes – czasami
e.g. He sometimes goes to the cinema. – On czasami chodzi do kina.
6. often – często
e.g. She often drinks orange juice. – Ona często pije sok pomarańczowy.
7. a part – część
e.g. A part of this story is interesting. – Część tej historii jest interesująca.
8. for – dla
e.g. These flowers are for you. – Te kwiaty są dla Ciebie.
9. why – dlaczego
e.g. Why are you crying? – Dlaczego płaczesz?
10. do – robić
e.g. I do the shopping on Mondays. – Robię zakupy w poniedziałki.
11. dobry – good
e.g. You are good at it. – Jesteś w tym dobry.
12. do widzenia – goodbye
e.g. I say goodbye to you – Mówię Ci do widzenia. / Żegnam się z Tobą.
13. dużo – many (rzeczowniki policzalne), much (rzeczowniki niepoliczalne)
e.g. You eat many sweets and you drink much coffee. – Jesz dużo cukierków i pijesz dużo kawy
14.duży – big
e.g. An elephant is a big animal. – Słoń to duże zwierzę.
15. dziękuję – thank you
e.g. Thank you for your help. – Dziękuję za Twoją pomoc.
16. gdzie – where
e.g. Where are you? – Gdzie jesteście?
17. i – and
18. ich – their, them
e.g. This is their bike. – To jest ich rower. I like them. – Lubię ich.
19. im – them
e.g. I will give it to them. – Dam im to.
20.inny – different
e.g. I have a different ball. – Jam mam inną piłkę.
21.iść – go
e.g. I  go to church every Sunday. – Chodzę do kościoła co niedzielę.
You are going to school. – Idziesz do szkoły (teraz).
22.ja – I
e.g. I am a teacher. – (Ja) jestem nauczycielem.
23.jak – how
e.g. How are you? – Jak się masz?

24.jaki – what; how
e.g. What colour is your pen? – Jaki kolor ma twoje pióro?
e.g. How is he? – Jaki on jest?
25.jego – his
e.g. This is his car. – To jest jego samochód.
26.jej – her
e.g. This is her company. – To jest jej firma.
27.jestem – I am
e.g. I am here. – Jestem tutaj.
28.jeśli – if
e.g. I will do it, if you want. – Zrobię to, jeśli chcesz.
29.kiedy – when
e.g. When are you going to Rome? – Kiedy jedziesz do Rzymu?
30.kochać – love
e.g. I love you. – Kocham Cię.
31.kto – who
e.g. Who is standing there? – Kto tam stoi?
32.lub – or
e.g. We accept cash or credit cards. – Akceptujemy płatność gotówka lub kartą kredytową.
33.lubić – like
e.g. I like ice-cream. – Lubię lody.
34.ludzie – people
e.g. People live on Earth. – Ludzie żyją na Ziemi.
35.mało – few (rzeczowniki policzalne), little (rzeczowniki niepoliczlane)
e.g. Few people like cheese. – Mało ludzi lubi ser.
I have little money. – Mam mało pieniędzy.
36.mieć – have
e.g. I have many friends. – Mam wielu przyjaciół.
37.miejsce – place
e.g. I live in this place. – Mieszkam w tym miejscu.
38.mnie – me
e.g. He is talking about me.
39.mniej – fewer (rzeczowniki policzalne), less (rzeczowniki niepoliczalne)
e.g. He’s got fewer friends than I have. – On ma mniej przyjaciół niż ja.
She has less money than time. – Ona ma mniej pieniędzy niż czasu.
40.moje – my
e.g. This is my pen. – To jest moje pióro.
41.móc – can
e.g. I can do it. – Mogę to zrobić.
42.my – we
e.g. We are here and they are at school. – My jesteśmy tutaj, a oni są w szkole.
43.na – on
e.g. We are standing on the bridge. – Stoimy na moście.
44.nad – over
e.g. The bridge is over the Vistula River. – Ten most jest nad rzeką Wisłą.
45.najwięcej – the most
e.g. She has the most pupils in her class. – Ona ma najwięcej uczniów w klasie.
46.nam – us
e.g. He gave us much money. – On nam dał dużo pieniędzy.
47.nas – us
e.g. They know us . – Oni nas znają.
48.nasze – our
e.g. These are our bags. – To są nasze torby.
49.nic – nothing
e.g. I know nothing. – Nic nie wiem.
50.nie – no, not
e.g. No, I do not go with you. – Nie, ja nie idę z tobą.
51.nowy – new
e.g. My sister bought a new car yesterday. – Moja siostra kupiła wczoraj nowy samochód.
52.od – from
e.g. I received a letter from John. – Otrzymałam list od Jana.
53.on – he
e.g. He is a very handsome man. – On jest bardzo przystojnym mężczyzną.
54.ona – she
e.g. She is my aunt. – Ona jest moją ciotką.
55.oni – they
e.g. They are my friends. – Oni są moimi przyjaciółmi.
56.ostatni – the last
e.g. This is the last time. – To jest ostatni raz.
57.pewien – a
e.g. A man went out. – Pewien mężczyzna wyszedł.
58.pierwszy – (the) first
e.g. He came here first. – On przyszedł tu pierwszy. The first one is blue. –
Ten pierwszy jest niebieski.
59.po – after
e.g. After a month, they went to England. – Po miesiącu, wyjechali do Anglii.
60.pod – under
e.g. There is a dog sitting under the chair. – Pies siedzi pod krzesłem.
61.ponieważ – because
e.g. You lost your wallet because you weren't careful. –
Zgubiłaś portfel, ponieważ nie byłaś ostrożna.
62.potem – later
e.g. I will talk to you later. – Porozmawiam z tobą później.
63.powiedzieć – tell
e.g. Did you tell her the truth? – Powiedziałeś jej prawdę?
64.prawie – nearly
e.g. It is nearly noon. – Jest prawie południe.
65.proszę – please
e.g. Give it to me, please. – Daj mi to, proszę.
66.przed – before, opposite
e.g. I will do it before leaving. – Zrobię to przed wyjazdem.
He is standing opposite the church. – On stoi przed kościołem.
67.przedtem – earlier, then
e.g. I wrote to him earlier. – Napisałem do niego przedtem.
68.przy – by
e.g. He is pitting by the window. – On siedzi przy oknie.
69.przyjaciel – friend
e.g. He is my best friend. – On jest moim najlepszym przyjacielem.
70.przyjść – come
e.g. Come to me tonight. – Przyjdź do mnie dziś wieczorem.
71.robić – do
e.g. I do it every two weeks. – Robię to co dwa tygodnie.
72.również – also
e.g. I also like you. – Ja również Cię lubię.
73.rzecz – thing
e.g. This is my favourite thing. – To jest moja ulubiona rzecz.
74.szczęśliwy – happy
e.g. She is happy.  – Ona jest szczęśliwa.
75.tak – so
e.g. I love you so much. – Kocham cię tak bardzo.
76.taki – such
e.g. This is such an intelligent boy. – To jest taki inteligentny chłopiec.
77.taki sam – the same
e.g. Thy like the same colours. – Oni lubią takie same kolory.
The dogs are the same. – Te psy są takie same.
78.ten – this
e.g. This pen is yours. – To pióro jest twoje.
79.teraz – now
e.g. We are together now. – Teraz jesteśmy razem.
80.to – this
e.g. This is mine. – To jest moje.
81.tu – here
e.g. We are here. – Jesteśmy tu.
82.twoje – your
e.g. These are your children. – To są twoje dzieci.
83.ty – you
e.g. You are my sister. – Ty jesteś moją siostrą.
84.tylko – only
e.g. Only you are clever in this class. – Tylko ty jesteś mądry w tej klasie.
85.użyć – use
e.g. Do you use a mobile phone? – Czy używasz telefonu komórkowego?
86.w – in

e.g. There are six chairs in the house. – Jest sześć krzeseł w tym domu.
87.wasze – your
e.g. Are these your books? – Czy to są wasze książki?
88.wewnątrz – inside
e.g. It is warmer inside. – Wewnątrz jest cieplej.
89.widzieć – see
e.g. I can see you. – Widzę cię.
90.wiedzieć – know
e.g. I know. – Wiem.
91.wiele – many, a lot of
e.g. I have many friends. We have a lot of money.
92.więc – so
e.g. We are going to Italy so we have to buy a ticket. – Jedziemy do Włoch, więc musimy kupić bilet.
93.więcej – more
e.g. There are more carrots in this bag than in that one. – Jest więcej marchewek w tej torbie niż w tamtej.
94.wszystko – everything
e.g. Everything is all right. – Wszystko jest w porządku.
95.wy – you
e.g. You are students. – Wy jesteście uczniami.
96.z – with
e.g. I will go to Spain with you. – Pojadę do Hiszpanii z tobą.
97.zawsze – always
e.g. I will always love you. – Zawsze będę cię kochała.
98.zewnątrz – outside
e.g. We are going to sit outside. – Będziemy siedzieli na zewnątrz.
99.zły – bad
e.g. It is a bad man. – To jest zły człowiek.

 

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego