The Piast Tower in Opole
The Piast Tower is 51 meters highand it is a symbol of  Opole and of the National Festival of Polish Songs which takes place in the Opole amphitheatre situated next to the Piast Towereach year in June.
In the past, it was a part of a stone Piast castle built in 1285 on Ostrówek by Prince Bolko I. The castle tower was constructed in 1300. The Piast castle was destroyed in 1928 – 1931 but the castle tower remained. Nowadays, it is called the Piast Tower and it plays a role of a watch – tower. It is possible to see the view of Opole from its balcony after going up 163 stairs.
The legend has it that a ghost appears on the Piast Tower at nights in June. It is the ghost of a noble girl called Ofka. This girl was unhappy in love and she appears on the Piast Tower to return the engagement ring to Jan Dobry. According to the legend, if a woman finds this ring, it will bring her bad luck. However, if a man finds it, he will be happy!
The Piast Tower can be visited by tourists since 1971every day except Monday from April to October: 10 a.m. – 13 p.m. and 14 p.m. – 17 p.m.


Wieża Piastowska w Opolu
Wieża Piastowskama 51 metrów wysokości i jest symbolem Opola oraz Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, który odbywa się co roku w czerwcu w opolskim amfiteatrze obok Wieży Piastowskiej.
Dawniej, była ona częścią Zamku Piastowskiego zbudowanego w 1285 r. na Ostrówku przez Księcia Bolka I. Sama Wieża została zbudowana w 1300 r. Zamek Piastowski został zburzony w latach 1928 – 1931, ale wieża zamkowa pozostała nienaruszona. Teraz jest nazywana Wieżą Piastowską i pełni rolę wieży widokowej. Roztacza się z niej widok na całe Opole. Panoramę Opola można podziwiać z jej balkonu po pokonaniu 163 schodów.
Według legendy, w czerwcowe noce na Wieży Piastowskiej pojawia się duch księżnej Ofki, która była nieszczęśliwa w miłości. Obecnie, duch Ofki pojawia się na wieży, ponieważ chce zwrócić pierścień zaręczynowy księciu opolskiemu Janowi Dobremu. Legenda głosi, że jeżeli kobieta znajdzie ten pierścień, przyniesie jej to nieszczęście. Gdy natomiast znajdzie go mężczyzna, będzie miał wiele szczęścia!
Wieżę Piastowską można zwiedzać od 1971 r.  codziennie za wyjątkiem poniedziałku od kwietnia do października w godzinach: 10:00 – 13:00 i 14:00 – 17:00.

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego