Cathedral of the Elevation of the Holy Cross
The church which is now the Opole Cathedral was constructed during the reign of the Polish king – BolesławChrobry in the year 1005. In 1024, the relics of the Holy Cross were given by St. Emerick – the son of the Hungarian king to Wrocław and then, the Wroclaw’s bishop – Clemens gave the relicts to this main church in Opole. In 1232, this main church became a collegiate church, in 1945 a pro-cathedral and on 28th June 1972 a cathedral. The cathedral is composed of two towers and it has three side chapels: the Holy Trinity Chapel where the last duke of Opole – John II the Good (Jan II Dobry) was buried, St. Hedwig’s Chapel and St. Anne’s Chapel. In 1702, the miraculous icon of St Mary came to this church from Piekaryand since this year it has been called the Icon of St Mary of Opole. The icon has over 500 years and it was crowned on 21st June 1983 (the 500. anniversary of its creation) by the Pope John Paul II on the St. Anne’s Mountain near Opole.

Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu
Kościół, który jest obecnie Katedrą Opolską został zbudowany w czasie panowania Króla Polski – Bolesława Chrobrego w 1005 r. W 1024 r. relikwie Św. Krzyża zostały podarowane przez syna Króla Węgier i przekazane do Wrocławia, a następnie biskup Wrocławia – Klemens przekazał te relikwie do głównego kościoła w Opolu. W 1232 r., ten główny kościół stał się kościołem kolegialnym, w 1945 r. pro katedralnym, a 28 czerwca 1972 r. kościołem katedralnym. Katedra składa się z dwóch wież i trzech kaplic bocznych: Kaplicy Św. Trójcy, gdzie został pochowany ostatni książę opolski – Jan II Dobry, Kaplicy Św. Jadwigi oraz Kaplicy Św. Anny. W 1702 r. cudowna ikona Matki Boskiej przybyła do Katedry Opolskiej z Piekar i od tego roku jest czczona jako Ikona Matki Boskiej Opolskiej. Obraz ten słynie łaskami i ma ponad 500 letnią historię. 21 czerwca 1983 r. papież Jan Paweł II ukoronował ten obraz w 500-lecie jego istnienia na Górze Św. Anny obok Opola.


Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego