Opole Venice on the Mlynowka CanalOpolska Wnecja

“Opole Venice” is one of the most beautiful places in Opole. You can admire old tenement houses here. They reflect in the water and look like those in Venice in Italy thus this part of the city is called “Opole Venice”. The Mlynowka is one of the Oder River’s arms. It was the main river’s current until a big flood which took place in 1600. Now, it is considered to be a canal separating the right part of the city from the Pasieka Island.
Since 10th June 2007, it is possible to admire the “Opole Venice” at night when it is lit up. The view is amazing!

 

Opolska Wenecja na Młynówce

“Opolska Wenecja” jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Opolu. Można tu podziwiać stare kamieniczki, które odbijają się w wodzie, przez co wyglądają jak Wenecja we Włoszech. Z tego względu ta część miasta jest nazywana “OpolskąWenecją”. Młynówka była głównym korytem Odry do czasu wielkiej powodzi, która miała miejsce w 1600 r. Teraz jest uważana za kanał oddzielający prawobrzeżną część miasta od Wyspy Pasieki.
Od 10 czerwca 2007 r. można podziwiać iluminację “Opolskiej Wenecji”. Zatem, warto się tam wybrać w nocy, gdy jest podświetlona. Widok jest niesamowity!

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego