Kursy językowe i korepetycje dla młodzieży

  • przygotowujemy do egzaminów językowych dla szóstoklasistów,  egzaminów matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, egzaminów poprawkowych i innych;
  • przygotowujemy do egzaminów z języka angielskiego - egzaminy Cambridge FCE, CAE, CPE
  • pomagamy w przygotowaniu do lekcji, sprawdzianów, konkursów, odrabianiu zadań domowych;
  • utrwalamy materiał poznany na lekcjach w szkole i rozszerzamy go w miarę potrzeby;
  • rozwiązujemy problemy językowe, rozwijamy zainteresowanie językami, pogłębiamy wiedzę;
  • uczymy mówić i czytać w językach obcych oraz rozumieć ze słuchu, ponieważ tego bardzo brakuje w szkole, gdzie są duże grupy uczniów i mało czasu na zrealizowanie materiału;
  • pracujemy też nad gramatyką, słownictwem oraz poprawną pisownią;
  • na lekcjach ćwiczymy wszystkie sprawności: pisanie, czytanie, słuchanie i mówienie, chyba, że uczeń i rodzic zażyczą sobie inaczej, to dostosowujemy się do jego potrzeb;
  • Oferujemy też kursy dla młodzieży metodą bezpośrednią "Callana" i "Speak.pl" połączoną z konwersacjami sytuacyjnymi i uzupełnioną ćwiczeniami gramatycznymi, które pomagają rozwinąć zdolność mówienia pełnymi zdaniami w różnych sytuacjach życia codziennego; dzięki tej metodzie można opanować język od podstaw w krótkim czasie i dużo szybciej (4 razy szybciej) niż na kursach tradycyjnych; pozwala to na rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu, czyli sprawności, które są często słabo rozwijane na lekcjach w dużych grupach w szkole i na lektoratach na uniwersytecie
  • prowadzimy też kursy konwersacyjne.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu !

Kurs Angielskiego

Kurs języka angielskiego

Kurs Francuskiego

Kurs Portugalskiego

Kurs Hiszpańskiego

Kurs hiszpańskiego